NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH

Kurýr o 1. akční WAP a Java hře pro mobilní telefony · Vydává DolphinGames · 0 Kč · Ročník III
Autorská práva

Aplikace Nebe v plamenech a obsah serveru na adrese http://www.nvp.cz a adresách s touto doménou souvisejících jsou chráněny autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Autorská práva jsou vlastnictvím společnosti B2B.CZ, s.r.o., držitele licence nebo původních tvůrců spolupracujících se společností B2B.CZ, s.r.o.

Obsah serveru na adrese http://www.nvp.cz a adresách s touto doménou souvisejících může být reformátován, zobrazován, tištěn nebo jinak reprodukován pouze v původním znění, případně pouze pro osobní nekomerční potřebu. Uživatel obsahu serveru souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat, jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat či jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného (e-mailového) svolení a spolu s informací o autorských právech společnosti B2B.CZ, s.r.o. - DolphinGames.

Obsah serveru na adrese http://www.nvp.cz a adresách s touto doménou souvisejících nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu tohoto serveru.

B2B.CZ a DolphinGames jsou ochranné známky společnosti B2B.CZ, s.r.o.
LinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinka
 

DolphinGames Reklama

Reklama Reklama