NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH

Kurýr o 1. akční WAP a Java hře pro mobilní telefony · Vydává DolphinGames · 0 Kč · Ročník III

Pravidla hry

Cíl hry

Cílem hry je najít a zlikvidovat co nejvíce letadel protihráčů a vojenských cílů nepřítele při minimálních ztrátách vlastních letadel a civilních vozidel.

Dostupnost hry

Hra je dostupná s každým mobilním telefonem podporujícím technologii WAP a vybranými mobilními telefony s podporou Java her. Přístup do hry je možný ze sítě jakéhokoli operátora, avšak pouze při připojení přes Telefónica O2 nebo T-Mobile. Vstoupit do hry lze buď na portálu O2 Active v sekci Hry > On-line hry, nebo T-Mobile t-zones v sekci t-games > WAP hry, nebo přímo na URL adrese http://wap.nvp.cz.

Více na stránce Podmínky.

Registrace do hry

Registrace hráče do hry probíhá automaticky po volbě Do kabiny na první stránce hry. Při této registraci je hráči přidělena přezdívka složená z písmen STIHAC a šestice náhodně generovaných čísel a písmen, pod kterou pak hráč vystupuje ve hře samotné, v žebříčcích či chatu. Takto vygenerovanou přezdívku si může hráč kdykoli změnit, přičemž přezdívkou může být jakákoliv unikátní kombinace písmen (bez diakritiky) a číslic v celkové délce 3 až 12 znaků. Další změna přezdívky či změna přezdívky vybrané při dříve platném způsobu registrace není možná. Důvodem je ochrana ostatních hráčů proti častým změnám identity hráče s nefér úmysly.
Pokud má hráč aktivovanou službu nezobrazení čísla volanému (CLIR), vstup do hry mu nebude umožněn. Službu CLIR lze deaktivovat na zákaznické lince Telefónica O2 *11 nebo na zákaznické lince GO *88.

Registrací do hry účastník prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Pravidly a s Podmínkami hry.

Přihlášení do hry

Přihlášení do hry probíhá automaticky, a to jak po zaregistrování, tak po každém dalším vstupu do hry. Při identifikaci hráče je použito telefonní číslo patřící SIM kartě přístroje, kterým se hráč hry účastní. Na toto telefonní číslo jsou také posílány SMS zprávy s důležitými informacemi o jeho účasti ve hře.

Herní arény

Po vstupu do hry si hráč může vybrat z následujících dvou dostupných arén:

 • Bitva o přežití: V této aréně bojují všichni proti všem. Cílem je najít a zlikvidovat co nejvíce letadel protihráčů a vojenských cílů nepřítele při minimálních ztrátách vlastních letadel a civilních vozidel. Při prvním vstupu do hry vstupuje hráč automaticky do této arény.
 • Hon na lišku: Tato aréna je určená pro případ, kdy se hráč z nějakého důvodu nechce přidat do Bitvy o přežití, např. proto, že si do ní ještě netroufá. V aréně Honu na lišku je pro tento účel, kromě potenciálních protihráčů a menšího počtu pozemních cílů, také tzv. LIŠKA - počítačem řízené letadlo, na kterém může hráč trénovat svoje schopnosti.

Při prvním vstupu do arény je hráči automaticky přiřazeno letadlo Supermarine Spitfire Mk.IA. Kdykoli během hry si však hráč, pokud je právě v hangáru, může typ svého letadla změnit.

Herní pole

Herním polem je nekonečné nebe. Hráč může letět kdykoli a kamkoli. Jediným omezením je velikost palivové nádrže jeho letadla.
Všechny pozemní cíle by se měly nacházet mezi souřadnicemi -1250,-1250 až 1250,1250 metrů.

Letiště a hangár

Po prvním přihlášení do hry stojí letadlo hráče na domácím letišti v hangáru. V obou dostupných arénách má přitom každý hráč letiště i hangár vlastní.
Letadlo je v hangáru v bezpečí, ostatní hráči ho nemohou zasáhnout střelbou a ani ho nevidí. Stejně tak ale hráč s letadlem v hangáru nevidí letadla ostatních a ani nemá možnost nahlédnout do hlášení o nepřátelích.
Jakmile však hráč svoje letadlo z hangáru vytáhne, letadla ostatních vidět může, samozřejmě kromě těch, která jsou právě ukryta v hangárech. S letadlem mimo hangár získává hráč také možnost sledovat pozemní cíle a nahlížet do hlášení o nepřátelích. Na druhou stranu však již mimo hangár není v bezpečí, ostatní hráči totiž jeho letadlo vidí a také ho mohou zasáhnout střelbou.
Pokud byl hráč sestřelen, najde svoje nové letadlo v hangáru. Do hangáru však nejsou automaticky ukryta letadla, která se na domovské letiště vrátila řízená autopilotem. Pokud chce mít hráč v tomto případě svoje letadlo v bezpečí, musí ho do hangáru přesunout manuálně.
Poloha letišť všech hráčů se v průběhu hry pravidelně mění.

Ovládání letadla a autopilot

Hráč se po odstartování z domácího letiště pohybuje po pomyslném nebi vlastním letadlem. Ovládá ho tak, že z nabízených možností volí nový směr letu. Dokud tak neučiní, letí jeho letadlo směrem, který mu byl zadán naposledy. Stejně jako směr může hráč volit také rychlost letu.
V případě, že se hráč odpojí ze hry, je jeho letadlo po určité době, cca 5 minutách, autopilotem navedeno na své domácí letiště. K okamžitému nastavení autopilota a ukončení hry lze použít volbu Autopilot na letiště.
Pro doplnění střeliva či paliva musí hráč dovést letadlo na své domácí letiště a přistát. Směr k letišti udává písmenko A v pomyslném kruhu (hodinách) kolem letadla. Informaci o poloze letiště a vzdálenosti k němu lze nalézt na stránce Letové informace v menu Další volby. Pokud je letadlo hráče od letiště v takové vzdálenosti, která umožňuje bezpečné přistání, písmenko A se podtrhne a na stránce Kabina přibude volba Přistát.

Více na stránce Ovládání letadla.

Snímek bojiště

K orientaci na nebi pomáhá hráči obrázek na hlavní stránce hry s názvem 'Kabina'. Jde o letecký snímek výřezu z bojiště, který byl pořízen při poslední obnově stránky. Tento výřez je přitom volen tak, aby letadlo hráče bylo stále uprostřed. Značky na snímku znázorněné v pomyslném kruhu (hodinách) kolem letadla hráče udávají směry k těm letounům nepřátel, které jsou v takové vzdálenosti od jeho letadla, že je již nelze zobrazit na displeji jeho mobilu. Křížek naznačuje směr k tomu nejbližšímu nepříteli a kolečka k několika dalším.
Písmenko A udává směr k letišti, pokud je podtržené, letadlo hráče je od něho tak blízko, že v případě potřeby může přistát.
Na zemi může hráč kromě letadel na letištích mimo hangár najít také jiné pozemní cíle, např. tanky a další nepřátelská bojová vozidla. Směr k nim žádná značka neukazuje.

Více na stránce Co je při hře vidět.

Střelba

Letadlo ve hře na pokyn hráče volbou 'Střelba' vypálí jednu dávku ve směru svého letu. Pokud nemá hráč nastaveno jinak, vypálí stroj v jedné dávce dva projektily z hlavně každé zbraně, kterou je vybaveno. Délku dávky si může hráč regulovat ve svém osobním nastavení. Při nastavení velmi dlouhé dávky (9x) tak například Spitfire Mk.IA vypálí na jeden stisk spouště ze svých osmi kulometů 72 projektilů.
Počet všech střel v zásobnících, jejich úsťová rychlost a účinný dostřel odpovídají palebné síle typu zvoleného letadla.

Ztráta vlastního letadla

Pokud nepřítel zasáhne svými střelami letadlo hráče ve vzduchu, jde toto nenávratně k zemi. Zasažený hráč obdrží ihned hlášení o tom, kdo ho zasáhl a zda se mu podařilo opustit stroj a otevřít padák. V dostupných arénách je v tuto chvíli pravděpodobnost přežití pilota při zásahu nepřítelem nastavena na 100 %. Po zničení svého letadla tedy hráč může nastoupit do nového stroje, znovu vzlétnout a pomstít se nepříteli.
Letadlo hráče může být zničeno také na zemi, a to v případě, že je právě mimo hangár, tedy nejen po přistání mimo domovské letiště, ale také na svém letišti kdykoli po vyvezení letadla z hangáru nebo po přistání bez ukrytí do hangáru.
Počet letadel, o které může každý hráč přijít, není omezen.

Zničení nepřátelského letadla

Pokud hráč zasáhne svými střelami letadlo nepřítele ve vzduchu, jde toto nenávratně k zemi. Hráč obdrží hlášení o tom, koho sestřelil, a může si též vyžádat informace o počtu získaných rytířských a loveckých bodů.
Likvidovat lze také všechna nepřátelská letadla na zemi, a to v případě, že jsou právě mimo svůj hangár.

Zničení pozemního cíle

Pokud hráč zasáhne svými střelami nepřátelský či civilní pozemní cíl, je tento zlikvidován. Hráč obdrží hlášení o zásahu a zničení cíle, a to včetně informací o tom, kolik rytířských a loveckých bodů právě získal či v případě civilního vozidla naopak ztratil.

Bodování

 • Při prvním vstupu do hry a na začátku měsíce obdrží hráč 100 rytířských bodů do žebříčku Rytíř. Pokud zničí letadlo protihráče, získává 5 % z jeho rytířských bodů, pokud naopak o letadlo přijde, 5 % svých rytířských bodů ztrácí.
 • Pokud hráč zničí letadlo protihráče v daném týdnu poprvé, obdrží 20 loveckých bodů do žebříčku Lovec. Za každé další zničení letadla téhož hráče ve stejném týdnu získá vždy o 5 loveckých bodů méně (15, 10 a 5). Za páté a každé další zničení letadla téhož hráče v tomtéž týdnu už žádné lovecké body získat nelze.
 • Každé zničené letadlo soupeře je hráči započítáno do žebříčku Střelec, každé ztracené vlastní letadlo pak do žebříčku Terč.
 • Pokud hráč zničí nepřátelský pozemní cíl, obdrží 1 lovecký bod do žebříčku Lovec a předem neznámý počet rytířských bodů v rozmezí 1 až 3.333 bodů do žebříčku Rytíř.
 • Pokud hráč zničí civilní vozidlo, může ztratit hned několik loveckých, případně i rytířských bodů.

K systému bodování více na stránce Bodování

Žebříčky

Žebříčky jsou sestavovány v těchto kategoriích:

 • Rytíř - podle počtu získaných rytířských bodů.
 • Lovec - podle počtu získaných loveckých bodů.
 • Stíhač - podle rozdílu mezi počtem nepřátelských letadel, které hráč sestřelil, a počtem letadel, o které v boji přišel.
 • Střelec - podle počtu nepřátelských letadel, které hráč sestřelil.
 • Terč - podle počtu letadel, o které hráč přišel.

Aktuální žebříčky najdete na stránce Žebříčky.

Vyhodnocování žebříčků

Žebříčky v aréně Bitva o přežití jsou pro účely odměňování hráčů věcnými výhrami vyhodnocovány v těchto kategoriích:

 • Lovec týdne
 • Lovec měsíce
V kategorii Lovec měsíce může navíc každý hráč, kromě vítěze, získat velice velice atraktivní cenu útěchy.

K podmínkám vyhodnocování výher více na stránce Vyhodnocování žebříčků.

K výhrám více na stránce Výhry.

Soutěžní období

13. soutěžní období, ve kterém jsou udělovány výhry, začíná 1. ledna 2005 a končí 31. března 2005. Jednotlivá soutěžní kola odpovídají kalendářním měsícům spadajícím do tohoto období a kalendářním týdnům, které v tomto období končí.

Detailní harmonogram soutěžního období je k dispozici na stránce Harmonogram.

Výherci

Oficiální výsledky každého soutěžního kola najde hráč ihned po jeho skončení v žebříčcích dostupných ve web i wap prostředí hry. Výherce bude kontaktován provozovatelem hry telefonicky nebo prostřednictvím SMS, a to na telefonním čísle, se kterým se účastní hry, nejpozději 20 pracovních dnů po skončení soutěžního období. Předávání výher probíhá na pravidelných setkáních hráčů, o jejichž konání informují Novinky. Výhry v hodnotě do 1.500 Kč je na vyžádání hráče možné doručit poštou. Výhry budou zaslány nebo předány výhercům do 20 pracovních dnů od telefonického kontaktu nebo dle osobní dohody s výhercem. Výhry, které pošta vrátí jako nedoručené, výhry, které nebudou vyzvednuty dle dohody, a výhry, jejichž výherce se nepodařilo na pět pokusů během dvou kalendářních měsíců kontaktovat, propadají ve prospěch provozovatele hry.
Distribuci výher v tomto soutěžním období provádí společnost B2B.CZ, s.r.o. - DolphinGames.

Zasílání SMS zpráv

Ve svém osobním nastavení si může každý hráč, který je klientem společnosti Telefónica O2, kdykoli nastavit či zrušit zasílání následujících SMS zpráv:

 • SMS o přistání vlastního letadla na domácím letišti, případně jeho sestřelení během autopilotem řízeného návratu
 • SMS o aktuálním počtu letadel protihráčů ve vzduchu
 • SMS o připojení jiného konkrétního hráče

Cena jedné SMS zprávy je 1,00 Kč + 19 % DPH pro zákazníky Telefónica O2 se smlouvou a 1,20 Kč včetně 19% DPH pro Go zákazníky.

Platnost pravidel

Tato pravidla jsou platná od 20. prosince 2001. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla hry jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění účastníků hry. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo jednostranně měnit Podmínky hry, poplatky za hru nebo dobu trvání hry, případně stanovit nové výhry.

Více na stránce Podmínky.

Poslední modifikace textu Pravidel byla provedena 16. dubna 2007.

LinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinka
 

DolphinGames Reklama

Reklama Reklama