NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH

Kurýr o 1. akční WAP a Java hře pro mobilní telefony · Vydává DolphinGames · 0 Kč · Ročník III
Ochrana osobních údajů

Provozovatelem hry Nebe v plamenech v České republice je společnost B2B.CZ, s.r.o., divize DolphinGames. Společnost B2B.CZ, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16561. IČO 259 444 28.

Provozovatel upozorňuje, že některé údaje poskytnuté při účasti ve hře Nebe v plamenech mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Současně Provozovatel prohlašuje, že se tímto zákonem plně řídí a činí maximum pro to, aby osobní údaje účastníků hry byly chráněny.

Při registraci a následné identifikaci účastníka hry je použito telefonní číslo patřící SIM kartě přístroje, kterým se uživatel hry účastní. Registrace ve hře nevyžaduje zadání přezdívky ani žádných dalších údajů, změna automaticky přidělené přezdívky je dobrovolná. Automatická registrace a identifikace využívající telefonní číslo umožní uživateli účast ve hře.

Veškeré osobní údaje, které budou získány od účastníků hry jejím provozováním, budou uloženy na zabezpečeném serveru Provozovatele.

Provozovatel se zavazuje poskytovat údaje získané provozováním hry třetím osobám pouze v agregované podobě tak, aby nebylo možno určit původce jednotlivé informace.

Poskytnutá telefonní čísla, případně poskytnuté e-mailové adresy, jsou určeny pouze pro komunikaci s Provozovatelem a nebudou předány třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo použít telefonní čísla či e-mailové adresy účastníků hry k zasílání informací o novinkách a nových službách Provozovatele. Součástí těchto sdělení mohou být také reklamní sdělení, která budou vždy jasně označena. Provozovatel se zavazuje rozeslat maximálně jednu takovou zprávu týdně. Každý účastník hry může se zasíláním zpráv ze strany Provozovatele vyslovit nesouhlas.

Provozovatel učiní maximum pro to, aby ochránil data účastníků hry před zneužitím, a s výjimkou agregovaných údajů je nebude poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

V případě uvědomění vítězů či k distribuci výher může Provozovatel požadovat po účastnících hry i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby účastnící se soutěže.
LinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinka
 

DolphinGames Reklama

Reklama Reklama