NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH

Kurýr o 1. akční WAP a Java hře pro mobilní telefony · Vydává DolphinGames · 0 Kč · Ročník III

Bodování

Na začátku kalendářního měsíce obdrží každý hráč 100 bodů do žebříčku Rytíř.


Pokud hráč A zlikviduje letadlo hráče B:

  • Hráč A obdrží 5 % z celkového počtu rytířských bodů hráče B v žebříčku Rytíř.
  • Hráč B přijde o 5 % z celkového počtu svých rytířských bodů v žebříčku Rytíř.
  • Hráč A obdrží 20 loveckých bodů do žebříčku Lovec, pokud letadlo hráče B zlikvidoval v daném kalendářním týdnu poprvé. Za každé další zničení letadla téhož hráče ve stejném týdnu získá vždy o 5 loveckých bodů méně - za druhé zničení tedy 15, za třetí 10, za čtvrté 5 a za páté a každé další už žádné lovecké body. Maximálně lze tedy v průběhu jednoho týdne z jednoho protihráče "vystřílet" 50 loveckých bodů.
  • Hráč A obdrží 1 bod do žebříčku Střelec.
  • Hráč B obdrží 1 bod do žebříčku Terč.
  • Z rozdílu bodů v žebříčcích Střelec a Terče je sestavován žebříček Stíhač.

Pokud hráč zlikviduje nepřátelský pozemní cíl:

  • Hráč obdrží předem neznámý počet rytířských bodů do žebříčku Rytíř. Minimální počet takto získaných rytířských bodů je 1, maximální pak 3333.
  • Hráč obdrží 1 lovecký bod do žebříčku Lovec.

Pokud hráč zlikviduje civilní vozidlo:

  • Hráč ztratí několik loveckých bodů z žebříčku Lovec.


Počínaje prvním dnem měsíce se všem hráčům vynulují měsíční žebříčky a znovu se jim dobije 100 bodů do žebříčku Rytíř. Počínaje prvním dnem týdne získávají všichni hráči opět možnost vystřílet si z každého protihráče až 50 loveckých bodů do žebříčku Lovec.
LinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinka
 

DolphinGames Reklama

Reklama Reklama